Home

Recente wijzigingen

14 oktober 2016
Op 1 juli 2016 zijn er in deze lijsten weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijsten worden tweemaal per jaar bijgewerkt.
13 oktober 2016
De grenswaarde voor amfibole asbestvezels in het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt op 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Daarnaast zijn er wijzigingen in de risicoklasse-indeling voor blootstelling aan asbestvezels op arbeidsplaatsen.
12 juli 2016
Met ingang van 1 juli 2016 zijn nieuwe regels en grenswaarden ter bescherming van werknemers tegen de schadelijke werking van elektromagnetische velden van kracht geworden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee is richtlijn 2013/35/EU geïmplementeerd.

In voorbereiding

13 oktober 2016
De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met wijzigingen over arbogerelateerde zorg. De gewijzigde Arbowet zal waarschijnlijk in juli 2017 van kracht worden.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.
1 oktober 2015
Minister Asscher heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken.