Botsende collega’s: werkgeversaansprakelijkheid?

Over het algemeen  ligt de zorgplicht van de werkgever om te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens het werk hoog.. Hij dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Doet een werkgever dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die volgt uit het arbeidsongeval. Hoe zit het met deze aansprakelijkheid wanneer twee collega’s tegen elkaar aanbotsen op de werkvloer, waardoor een van hen letsel oploopt? Over deze vraag oordeelde de rechtbank recent.  

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar