Het grijze gebied tussen zeer onverstandig handelen en roekeloosheid

Indien je als zzp’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een arbeidsongeval, dekt de AOV-verzekeraar in principe de kosten voor de arbeidsongeschiktheid. De AOV-verzekeraar mag dit echter weigeren indien de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloos handelen. Vaak blijkt in de praktijk dat er een groot grijs gebied bestaat tussen enerzijds onverantwoord gedrag op de werkvloer en roekeloosheid en/of opzet anderzijds. Waar exact de grens ligt, daar mocht de civiele rechter in ’s-Hertogenbosch onlangs over oordelen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar