Aansprakelijkheid

2 mei 2019
Probleemanalyses die niet of te laat worden opgesteld of verstrekt aan de werkgever, het niet- of niet tijdig inwinnen van informatie van behandela
25 maart 2019
Bij veel werkgevers is de vrijdagmiddagborrel (‘vrij-mi-bo’) een ingeburgerd fenomeen, evenals de zomer-, kerst- en Nieuwjaarsborrel.
17 september 2018
Wat als een veiligheidskundige een verkeerd advies geeft of een belangrijke veiligheidsmaatregel over het hoofd ziet, en daardoor een ongeval gebeu
16 juli 2018
In veel organisaties zijn vrijwilligers werkzaam. Denk aan de brandweer, de zorg en het onderwijs.
25 juni 2018
Ook nu worden werknemers nog blootgesteld aan asbest. Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld?
15 november 2017
In Nederland is werkstress de nummer één beroepsziekte.
20 september 2017
De relatie tussen de bedrijfsarts en de werkgever blijkt vaak gecompliceerd.
10 juli 2017
Inmiddels is er in iedere stad wel één te vinden: de escape room, een kamer waarin je met een groepje kunt worden opgesloten en waaruit je
24 april 2017
Een aantal weken geleden schreven wij dat een werkgever – onder omstandigheden – het loon mag inhouden van een werknemer die excessief gebruikmaakt
21 maart 2017
Whatsappen tijdens werktijd is allang geen uitzondering meer, voor veel werknemers is het zelfs een gewoonte geworden.
15 februari 2017
Mag je zomaar een huisdier meenemen naar een werkplek?
13 januari 2017
De zorgplicht van een werkgever om zijn werknemers te beschermen tegen gevaar, gaat ver.
6 december 2016
Het beroemde Kelderluikarrest uit 1965 werd vorig jaar alweer vijftig jaar oud.
25 november 2016
Een werkgever is aansprakelijk voor illegaal gekopieerde software die is geïnstalleerd door één van zijn werknemers.
10 oktober 2016
In een recente uitspraak zag de Kantonrechter zich voor de vraag gesteld of een loodgieter zijn eigen bedrijf aansprakelijk kon stellen voor schade
11 juli 2016
Indien je als zzp’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een arbeidsongeval, dekt de AOV-verzekeraar in principe de kosten voor d
24 juni 2016
Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij moet zorgen voor een veilige werkplek.
7 juni 2016
De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht in Nederland.
4 mei 2016
De werkgever heeft een zorgplicht op grond van art. 7:658 Burgerlijk Wetboek.
5 april 2016
Uit cijfers van het TNO is naar voren gekomen dat in 2015 ruim een half miljoen werknemers slachtoffer waren van pesterijen op de werkvloer.
16 maart 2016
Over het algemeen  ligt de zorgplicht van de werkgever om te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens het werk hoog..
24 februari 2016
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zat er al een tijdje aan te komen, maar is sinds 2 februari jl.
10 januari 2016
Een ondernemer is aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van het werk dat hij verricht.
10 april 2015
Wanneer verschillende werkgevers op dezelfde plaats arbeid verrichten, moeten zij onderling samenwerken op het gebied van Arbo-omstandigheden.
7 juli 2014
In hoger beroep heeft het hof in den Bosch het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd dat de werkgever van een werknemer die op grond van
11 juni 2014
Thuiswerken heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen onder de noemer ‘Het nieuwe werken’.
18 december 2013
De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 oktober 2013 de gemeente Amsterdam als opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de schade die een onderne
29 mei 2013
In maart vorig jaar deed de Hoge Raad een uitspraak waarin een opdrachtgever aansprakelijk werd gesteld voor de schade als gevolg van een o
29 mei 2013
In principe is een zzp’er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn werkzaamheden, ook als dat gebeurt door onvoorziene omstandigh
Abonneren op Aansprakelijkheid