Opdrachtgever aansprakelijk voor schade opdrachtnemer

De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 oktober 2013 de gemeente Amsterdam als opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de schade die een onderneming heeft geleden doordat een van haar werknemers in een openstaand vloerluik is gevallen. Deze uitspraak is gebaseerd op het oordeel dat het handelen van de gemeente onzorgvuldig was: er was onvoldoende toezicht op de werkzaamheden die in haar opdracht werden uitgevoerd. Daarmee was ook onvoldoende toezicht op de veiligheid van de personen die deze werkzaamheden moesten uitvoeren en andere betreders van het pand.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar