Werkgever aansprakelijk voor schade wegens long covid?

Schade long covid

In maart 2020 werden in ons land de eerste covid-19-besmettingen gemeld. De coronapandemie had Nederland officieel bereikt. Ruim twee jaar later lijden veel Nederlanders aan de gevolgen van long covid. Enkele weken geleden werd bekend dat een aantal van hen hun werkgever aansprakelijk probeert te stellen voor de gevolgen van coronabesmetting op het werk. Deze werknemers waren werkzaam in de zorg of op een andere plek waar thuiswerken niet mogelijk was. Zij proberen de emotionele en financiële schade door long covid te verhalen op hun werkgever.

Doorbetaling bij ziekte, hoe zit het ook alweer?

De eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het laatst betaalde brutoloon te betalen. Dit staat zo in de wet. De meeste organisaties in Nederland betalen in het eerste jaar 100% van het laatst betaalde brutoloon. Dit volgt vaak uit een verplicht gestelde cao, maar kan ook door de werkgever worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek. In het eerste jaar van ziekte heeft de zieke werknemer minimaal recht op het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van het laatst betaalde brutoloon. In het tweede ziektejaar mag het loon...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar