Goede verlichting is een plicht

Een goede verlichting op het werk is van groot belang, niet alleen voor productiviteit van werknemers, maar ook voor de veiligheid. Een slecht verlichte werkplek kan immers voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarnaast is licht van invloed op het welzijn van medewerkers, het bepaalt voor een groot deel het bioritme.

Zorg voor goede verlichting
Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting. Deze verplichting volgt uit artikel 6.3 van het Arbobesluit dat stelt:

  • Arbeidsplaatsen en verbindingswegen zijn zodanig verlicht dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 
  • Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig. 
  • De voorzieningen voor kunstverlichting zijn zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen. 
  • De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering niet wijzigen of beïnvloeden. 

In artikel 6.4 van het Arbobesluit valt te lezen dat een teveel aan invallend zonlicht voldoende moet kunnen worden geweerd.

Aanwijzingen
Het ministerie van Sociale Zaken en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar

Source URL: https://www.arbowetweter.nl/arbowetweetje/goede-verlichting-plicht