Hexachloorbenzeen schadelijk voor voortplanting

Hexachloorbenzeen is toegevoegd aan de SZW-lijst van stoffen die ingedeeld zijn als schadelijk voor de voortplanting. Hexachloorbenzeen kan leiden tot schade aan de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kan de stof via borstvoeding schadelijk zijn voor het kind. Er zijn sinds december 2011 geen andere wijzigingen doorgevoerd in de SZW-lijsten voor kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en stoffen die giftig zijn voor de voortplanting. Hexachloorbenzeen wordt gebruikt als grondstof voor pesticiden en kan ontstaan als bijproduct bij het produceren van vluchtige oplosmiddelen. Het CAS-nummer van de stof is: 118-74-1.

Source URL: https://www.arbowetweter.nl/arbowetweetje/hexachloorbenzeen-schadelijk