Klachtrecht bij overtreding arbowet

Iedereen (vakbonden, familieleden van werknemers, werknemers zelf) kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW als ze vermoeden dat een bedrijf wettelijke arbovoorschriften niet naleeft en overleg binnen het bedrijf faalt.

Er kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar