Wanneer is werkweigering geoorloofd?

Het is de taak van de werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, zodat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Werknemers mogen dan ook het werk neerleggen op het moment dat hun veiligheid of gezondheid in het geding is. Lastiger wordt het wanneer de werknemer(s) hun werk neerleggen terwijl de gezondheids- of veiligheidsrisico’s niet als zodanig ernstig aan te merken zijn: er is dan sprake van werkweigering. In dit artikel praten wij u bij over het grijze gebied tussen werkweigering enerzijds en reële risico’s anderzijds.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar