Welke boetes gelden er bij overtreding van de Arbowet?

Als normen uit de Arbowet niet worden gehandhaafd, legt de Inspectie SZW boetes op aan bedrijven. De Inspectie SZW bezoekt bedrijven preventief (hoe vaak dit gebeurt is afhankelijk van de branche en de risico’s in de branche) en onderzoekt arbeidsongevallen met een ernstige afloop, waarvan de werkgever verplicht is deze te melden. Hoe hoog de boetes zijn, hangt van verschillende factoren af. 

Administratieve boete
De Arbowet wordt (via de Inspectie SZW) grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd. De Inspectie kan een boete opleggen wanneer een overtreding wordt geconstateerd. Het niet in acht nemen van globale regels zal over het algemeen eerst tot een waarschuwing leiden. Wanneer de waarschuwing van de Inspectie geen soelaas biedt of als er sprake is van een ernstige schending, dan zal de Inspectie wel direct een bestuurlijke boete opleggen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar