Bijlage 2. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 voor overtreding van de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het BRZO 2015

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar