Beleidsregel arbocatalogi in 2014 driemaal aangepast

Public

Voor vier sectoren zijn voor het eerst arbocatalogi van kracht geworden:

 • Fabrikanten van industriële gassen
 • Kappers
 • Meubelsector
 • Reisbranche

Voor 27 sectoren zijn er aanvullingen of deelcatalogi toegevoegd aan bestaande arbocatalogi:

 • Aardappelen, groente en fruit, groothandel
 • Betonproductenindustrie
 • Bos en Natuur
 • Caravan- camper- en aanhangerbedrijven
 • Carrosserie
 • Crematoria
 • Graanbe- en verwerkende industrie
 • Installatie en isolatie
 • Mechanisch loonwerk
 • Metaalbewerking en metalektro
 • Meubelindustrie
 • Netwerkbedrijven energiesector
 • Onderwijs, primair
 • Onderwijs, voortgezet
 • Orgelbouwers
 • Overdrukwerk
 • Paardenhouderij
 • Papier en karton
 • Personenauto- en bedrijfsautobedrijven
 • Platte daken
 • Pluimveeverwerkende industrie
 • Provincies
 • Reisbranche
 • Tank- en wasstations
 • Universitaire Medische Centra
 • Waterschappen
 • Ziekenhuizen algemene en categorale

Een actualisering van getoetste arbocatalogi  vond plaats voor de sectoren:

 • Schoonmaak- en glazenwassersbranche
 • Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Nieuwe- en deelarbocatalogi zijn door de Inspectie SZW marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico’s. De nieuwe deelcatalogi zijn gecombineerd met de deelcatalogi die reeds eerder waren getoetst en gepubliceerd.

 


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/wijzigingen/beleidsregel-arbocatalogi-2014