Opleggen van last onder dwangsom mogelijk bij overheidssectoren

Public

De in artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet gegeven mogelijkheid voor de Inspectie SZW om een last onder dwangsom op te leggen, kon niet worden toegepast in de burgerlijke openbare dienst (politie en brandweer; inlichtingendienst(en)) en justitiële inrichtingen. Met de aangebrachte wijziging in de artikelen 1.17, 1.18, 1.22, 1.33 en 9.10a van het arbeidsomstandighedenbesluit kan ook deze mogelijkheid van een last onder dwangsom worden toegepast in de aangegeven overheidssectoren.


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/wijzigingen/opleggen-last-onder-dwangsom