Handhavingsbeleid CBI’s-Nederlandse Arbeidsinspectie

Handhavingsbeleid CBI’s-Nederlandse Arbeidsinspectie

De publicatie is terug te vinden op de website: www.nlarbeidsinspectie.nl.

Nieuwe SZW-lijsten

Begin januari zijn ook de nieuwe SZW-lijsten weer verschenen. Het gaat om de lijsten met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen. 

Alle wijzigingen zijn zowel in het Compleet Arbo-Regelgevingboek 2022 als in de Arbowetweter terug te vinden. 


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/recente-wijziging/handhavingsbeleid-cbis