Verduidelijking documenten bij de erkenning van beroepskwalificaties

De Arbeidsomstandighedenregeling is met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd in verband met de verduidelijking van de regels over de erkenning van beroepskwalificaties. Daarbij is onder meer het begrip ‘schriftelijke verklaring’ (de verklaring die door een certificerende instelling wordt afgegeven bij tijdelijke en incidentele dienstverrichting) vervangen door het begrip ‘certificaat van vakbekwaamheid’.

Inmiddels is gebleken dat het duidelijker is onderscheid te maken in de aanduiding van het document dat wordt verstrekt aan iemand uit een andere lidstaat die permanent in Nederland aan de slag wil (hierna: de migrerende beroepsbeoefenaar) en die van het document dat wordt verstrekt aan degene die tijdelijk en incidenteel in Nederland aan het werk wil gaan (hierna: de dienstverrichter). Voor de eerstgenoemde situatie blijft de naam van het document ‘certificaat van vakbekwaamheid’ gehandhaafd, voor de tweede situatie wordt het betreffende document voortaan aangeduid als ‘bewijs van toetsing’. Daarom is de formulering in artikel 1.9c, vijfde lid, en in artikel 1.9d, tweede lid, in die zin aangepast.


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/recente-wijziging/verduidelijking-documenten