Verduidelijking maatregelen overschrijding grenswaarde gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Werkgevers moeten bepalen of er veilig met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Blijft de concentratie gevaarlijke stof beneden de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. Als de concentratie de grenswaarde nadert, dan is het goed om maatregelen te nemen. Is de concentratie hoger dan de grenswaarde, dan is het werken met gevaarlijke stoffen onveilig. Werkgevers zijn in dat geval verplicht om de concentratie te verlagen.

Over die maatregelen kan in de praktijk onduidelijkheid ontstaan. Die onduidelijkheid wordt nu weggenomen met enkele nieuwe bepalingen die gaan over welke maatregelen een werkgever moet treffen en binnen welke termijn.

Zo is bepaald dat als de grenswaarde in de praktijk niet haalbaar blijkt, de werkgever in een stappenplan (dat de verlaging van de blootstelling betreft) aangeeft op welke termijn (door middel van een tijdpad) de grenswaarde voor hem wel haalbaar is. Gedurende de periode van realisatie van het stappenplan blijft het bedrijf daarmee voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Er is geen sprake van een overgangsregeling, omdat het gaat om een verduidelijking van reeds geldende regelgeving.

 


Source URL: https://www.arbowetweter.nl/recente-wijziging/verduidelijking-maatregelen