Aanpassing asbestverwijderingsbesluit en bouwbesluit

Premium
In het Asbestverwijderingsbesluit wordt een paragraaf toegevoegd waarmee de verplichting wordt geïntroduceerd om het resultaat van de eindbeoordeling of visuele inspectie na de asbestsanering in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) in te voeren. Daarnaast zijn enkele bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) opgenomen. LAVS operationaliseren Het besluit heeft allereerst tot doel om het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) te operationaliseren. Het LAVS is bedoeld om inzicht te krijgen in de asbestsanering keten en om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de naleving van de asbestregelgeving. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat in de keten van werkzaamheden die in het kader van asbestsaneringen worden verricht, nadelige gevolgen optreden voor de gezondheid van de mens, in het bijzonder werknemers, en het milieu. De instelling van het LAVS is geregeld in artikel 9.5.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer (hierna ook afgekort als: Wm). Voor het operationaliseren van het LAVS voorziet dit besluit in het opnemen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar