Aanpassing certificatie-eisen voor opsporing conventionele explosieven

De certificatie-eisen voor bedrijven die conventionele explosieven opsporen, zijn op grond van een evaluatie aangepast aan de stand der techniek. Dit betreft bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Op 1 juni 2012 is het procescertificaat opsporen conventionele explosieven (OCE) in werking getreden. In 2013 heeft het Centraal College van Deskundige (CCvD-OCE) van de Stichting Certificatie Vuurwerk en Explosieven (SCVE) het Werkveldspecifieke Certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) geëvalueerd. Het werkveld is tevens in de gelegenheid gesteld om verbeteringen voor te stellen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar