Grenswaarden voor asbest gaan omlaag

Premium

De grenswaarden voor het werken met asbestvezels gaan omlaag per 1 juli 2014. Dat is een gevolg van nieuwe wetenschappelijk inzichten die aantonen dat de gezondheidsrisico’s veel groter zijn dan eerder werd aangenomen.  De grenswaarde voor witte asbest (chrysotiel) gaat per 1 juli 2014 en die van de andere soorten waarschijnlijk op 1 januari 2015.

Op dit moment geldt voor alle asbestvezels dezelfde grenswaarde van 10.000 vezels per kubieke meter. In 2010 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waaruit bleek dat de gezondheidsrisico’s van kankerverwekkende asbestvezels ernstiger waren dan voorheen werd aangenomen. Bovendien bleek dat de risico’s niet voor alle asbestvezels hetzelfde zijn. De overheid heeft besloten de nieuwe lagere advieswaarden van de Gezondheidsraad over te nemen. Op 1 juli 2014 gaat de grenswaarde voor chrysotiel omlaag van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter (berekend over een blootstellingsduur van 8 uur per dag). Voor amfibole asbestvezels blijft de grenswaarde vooralsnog 10.000 vezels per kubieke meter. Voor deze vezels gaat de grenswaarde waarschijnlijk per 1 januari 2015 omlaag naar 300 vezels per kubieke meter. De gevolgen voor de praktijk zijn beperkt zo lang het gaat om het verwijderen van materialen waar witte asbest in zit. Indien het gaat om asbestsaneringen waarbij amfibole asbestvezels voorkomen, zijn ingrijpende aanpassingen nodig. Om die reden wordt de verlaging van de grenswaarde...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 103,00

p/jaar