Inspectie SZW neemt taken ministerie over

Met ingang van 1 februari 2014 is de Inspectie SZW verantwoordelijk voor het namens de minister van SZW aanwijzen van en het opleggen van maatregelen aan aangewezen (aangemelde) certificerings- en keuringsinstellingen.

Door het ministerie van SZW zijn in de arbeidsomstandighedenregeling en diverse warenwetregelingen diverse verplichtingen opgenomen voor het hebben van een certificaat of een type- of gebruikskeuring. Denk bijvoorbeeld aan asbestverwijderaars, arbodiensten, duikers, drukvaten, liften, etc. Alleen dan mag iemand bepaalde werkzaamheden uitvoeren of een apparaat gebruiken. Deze certificaten of keuringen mogen alleen geleverd worden door zogenaamde certificerings- en/of keuringsinstellingen die voor zo’n taak door de minister zijn aangewezen. 

Indien deze instellingen niet voldoen aan de gestelde eisen, zoals kan blijken uit de audits door de Raad voor Accreditatie of onderzoek van de Inspectie SZW, kan de minister maatregelen opleggen, zoals het schorsen of intrekken van de aanwijzing. Meer informatie over de systematiek van certificatie is te vinden op arboportaal.nl.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar