Nieuwe meetvoorschriften asbestverwijdering

Sinds 1 november 2013 zijn in de Arbeidsomstandighedenregeling de meetvoorschriften voor de eindcontrole bij asbestsanering gemoderniseerd. Hiervoor geldt nu de NEN-norm 2990 versie 2012. Dit heeft betrekking op de bijlagen XIIIa en XIIIb van de Arbeidsomstandighedenregeling.

In de NEN 2990:2012 zijn een aantal normelementen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de nieuwe asbestgrenswaarden en de meetmethoden hiervoor bij de eindcontrole na asbestverwijdering. De eindcontrole heeft tot doel te bekijken of de asbestsanering voldoende effectief is geweest. De oude NEN 2990:2015 moest aangepast worden nadat in 2010 uit onderzoek van de Gezondheidsraad bleek dat asbest gevaarlijker is dan eerder werd gedacht.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar