Nieuwe persoonscertificatieschema’s medewerkers asbestverwijderingsbedrijven

In aansluiting op het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering is – eveneens per 1 april 2019 – het nieuwe Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 en DTA van kracht geworden.

Het nieuwe certificatieschema vervangt twee bijlagen bij de Arbeidsomstandighedenregeling:

het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), bijlage XIIIc behorend bij artikel 4.27;

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar