Ook bij tijdelijke klus is Nederlandse taalbeheersing verplicht

De bestaande eis om de Nederlandse taal voldoende te beheersen geldt op dit moment voor personen die permanent in een gecertificeerd arbo-beroep werken. Vanaf 1 juli  2013 is deze eis ook van toepassing indien een buitenlandse werknemer slechts een tijdelijke of incidentele klus in een gecertificeerd beroep uitoefent. In bijzondere gevallen is een andere gemeenschappelijke taal toegestaan.

 

Alleen de volgende beroepen zijn op basis van de arboregelgeving gecertificeerd:

  • veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids-/organisatiekundige;
  • deskundig asbestverwijderaar en toezichthouder asbestverwijdering;
  • duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts;
  • gasdeskundige tankschepen;
  • kraanmachinist (diverse typen);
  • spring-/schietmeester en vuurwerkdeskundige.

Geconstateerd is dat in ieder geval op de terreinen van hijskraanbediening en asbestverwijdering in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van werknemers of zzp-ers uit andere (EU-)landen. Wanneer zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, geeft dit aanleiding tot gevaarlijke situaties.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar