Ook bij tijdelijke klus is Nederlandse taalbeheersing verplicht

Premium

De bestaande eis om de Nederlandse taal voldoende te beheersen geldt op dit moment voor personen die permanent in een gecertificeerd arbo-beroep werken. Vanaf 1 juli  2013 is deze eis ook van toepassing indien een buitenlandse werknemer slechts een tijdelijke of incidentele klus in een gecertificeerd beroep uitoefent. In bijzondere gevallen is een andere gemeenschappelijke taal toegestaan.

 

Alleen de volgende beroepen zijn op basis van de arboregelgeving gecertificeerd: veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids-/organisatiekundige; deskundig asbestverwijderaar en toezichthouder asbestverwijdering; duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts; gasdeskundige tankschepen; kraanmachinist (diverse typen); spring-/schietmeester en vuurwerkdeskundige. Geconstateerd is dat in ieder geval op de terreinen van hijskraanbediening en asbestverwijdering in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van werknemers of zzp-ers uit andere (EU-)landen. Wanneer zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, geeft dit aanleiding tot gevaarlijke situaties. De taaleis (artikel 1.5ha Arbeidsomstandighedenbesluit) gaat gelden voor iedereen die werkzaam is in die hierboven genoemde gecertificeerde beroepen, ongeacht of iemand permanent of tijdelijke en incidentele arbeid in een gereglementeerd arbo-beroep verricht. Vaak moet er ook worden samengewerkt met andere werknemers of andere personen. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om onder andere...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 103,00

p/jaar