Opleggen van last onder dwangsom mogelijk bij overheidssectoren

PrintPrint

Tot voor kort was het voor de Inspectie SZW niet mogelijk het in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen instrument van een last onder dwangsom toe te passen bij de politie, de brandweer, inlichtingendiensten en justitiële inrichtingen. Deze beperking is nu opgeheven.

De in artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet gegeven mogelijkheid voor de Inspectie SZW om een last onder dwangsom op te leggen, kon niet worden toegepast in de burgerlijke openbare dienst (politie en brandweer; inlichtingendienst(en)) en justitiële inrichtingen. Met de aangebrachte wijziging in de artikelen 1.17, 1.18, 1.22, 1.33 en 9.10a van het arbeidsomstandighedenbesluit kan ook deze mogelijkheid van een last onder dwangsom worden toegepast in de aangegeven overheidssectoren.