Rijbewijsplicht voor jeugdigen in trekker op openbare weg

PrintPrint

Sinds 1 juli 2015 is de rijbewijsplicht ingevoerd voor jeugdigen die een trekker besturen op de openbare weg. Door invoering van een wettelijke verplichting voor een T-rijbewijs is de verplichting van een trekkercertificaat in het Arbeidsomstandighedenbesluit komen te vervallen.

Artikel 9.36 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vervallen. Dit artikel bevatte de plicht dat indien jeugdige werknemers arbeid verrichten die eruit bestaat dat zij een trekker besturen op de openbare weg, dat slechts mochten doen als zij in het bezit waren van een trekkercertificaat.

In de praktijk bleek dat er vaak ongelukken plaatsvonden met trekkers.

Met het besluit van 31 maart 2015 waarmee het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 is aangepast, is de verplichting ingevoerd dat jeugdigen die een trekker op de openbare besturen dienen te beschikken over een T-rijbewijs. Deze verplichting geldt overigens niet alleen voor jeugdigen.

De wijzigingen zijn op 1 juli 2015 in werking getreden.