Verlenging regelingen Tijdelijke wet maatregelen covid

Public
Verlenging regelingen Tijdelijke wet maatregelen covid

Alle regelingen die voortkomen uit de Tijdelijke wet maatregelen covid zijn vooralsnog verlengd tot 1 september 2021.

Dit betreft artikel 28, lid 7 van de Arbowet, over het stilleggen van het werk door de Inspectie SZW, indien onvoldoende maatregelen zijn getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het verlengde artikel 3.2a van het Arbobesluit beschrijft de tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van het virus, zoals hygiënische voorzieningen, voorlichting en toezicht op naleving.