Wat er precies verandert met de nieuwe Arbowet

Op 1 juli is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden, samen met een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit waarmee de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts van kracht wordt. De wijzigingen versterken de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf moet meer aandacht krijgen en werknemers krijgen rechtstreeks toegang tot de bedrijfsarts. Ook komt er een recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

De wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit hebben een lange aanloopperiode gehad. Het doel van de veranderingen is dat de arbodienstverlening naast aandacht voor verzuim ook werk gaat maken van preventie. Veel bedrijfsartsen maken niet veel werk van het melden van beroepsziekten, terwijl dat wel een plicht is. Om die reden kan de Inspectie SZW bedrijfsartsen gaan beboeten als zij in gebreke blijven bij het melden van beroepsziekten. Die boetemogelijkheid gaat echter nog niet meteen in, maar pas op een later moment.

Wat verandert er nu precies?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar