Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Aan de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving zijn  per 1 juli een aantal overtredingen toegevoegd en andere aanpassingen doorgevoerd. Voor  overtreding van de  taaleis voor gecertificeerde, die per 1 juli is uitgebreid, is een nieuwe bestuurlijke boete ingevoerd. Nieuwe zware overtredingen zijn toegevoegd voor elektrotechnische werkzaamheden, werkzaamheden aan installaties onder hoogspanning en aan explosiegevaarlijke installaties, als werkzaamheden worden uitgevoerd zonder voldoende beveiliging. Datzelfde geldt voor het onvoldoende voorkomen van valgevaar (artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit). De zware overtreding van artikel 4.7 wordt aan een ander artikellid gekoppeld. Tot slot wordt de werknemersboete voor artikel 4.18 geschrapt.

Taaleis
Het niet naleven van de taaleis voor gecertificeerde beroepen (artikel 1.5ha van het Arbeidsomstandighedenbesluit) geldt als een overige overtreding (OO), met een boetenormbedrag van € 1500,- voor werkgevers en € 150,- voor werknemers. In het geval van tijdelijke en incidentele arbeid in zo’n gecertificeerd beroep wordt de overtreding als een directe boete opgelegd. De boete moet immers opgelegd kunnen worden zo lang een buitenlandse werknemer een tijdelijke klus in Nederland uitvoert.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar