Wijziging van regels voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels hebben gevolgen voor arboregelgeving

Met de implementatie van de richtlijn 2014/27/EU zijn diverse Europese richtlijnen aangepast aan de Europese verordening 1272/2008, betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De wijzigingen zijn op 17 juli 2015 in werking getreden en werken op diverse onderdelen in de arbeidsomstandighedenregelgeving door.

De juridische achtergronden voor de wijzigingen zijn complex. De wijzigingen dienen ter uitvoering van Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de richtlijnen 92/58/EG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PbEU 2014, L 65).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar