Wijzigingen in SZW-lijsten kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting gevaarlijke stoffen

Op 1 juli 2016 zijn er in deze lijsten weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijsten worden tweemaal per jaar bijgewerkt.

1.Wijzigingen in de lijst van kankerverwekkende stoffen en -processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016.

2. Wijzigingen in de lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Er zijn geen nieuwe stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de vorige editie van deze lijst op 4 januari 2016.

3. Wijzigingen in niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen, waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Naam

CAS-nummer

Vruchtbaarheid

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar