Zzp´er ook onder Arbowet

Na jaren discussie tussen de overheid en werkgevers en werknemers is nu bepaald dat voor zzp’ers en vaste werknemers dezelfde arbovoorschriften gaan gelden. Dit om concurrentie en ongevallen te voorkomen. De wijziging geldt alleen voor situaties waarin zzp’ers en werknemers op dezelfde arbeidsplaats samenwerken.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kiezen voor het ondernemerschap en voor de verantwoordelijkheid en de inschatting van de risico’s die bij het werken kunnen worden gelopen. De overheid wil de keuzevrijheid van de zzp’er zo min mogelijk beperken. Wel dienen zzp’ers beschermd te worden tegen ernstige risico’s en dient gevaar voor derden te worden voorkomen. Daarom golden bepaalden regels in de Arbowet al voor zzp’ers. Maar niet alle regels. Hierdoor konden zij goedkoper werken. Deze negatieve concurrentie was slecht voor de veiligheid en de gezondheid van beide partijen.

Verwarring 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar