Asbest: is een werkgever aansprakelijk?

Ook nu worden werknemers nog blootgesteld aan asbest. Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld?

Het inademen van losse asbestvezels kan ernstige ziekten veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Asbestziekten openbaren zich na verloop van tien tot zestig jaar na de blootstelling aan asbest. In Nederland zijn er tienduizenden slachtoffers. Sinds 1993 geldt strikte wetgeving voor asbestverwijdering. Tegenwoordig worden mensen nog steeds blootgesteld aan asbest, bijvoorbeeld doordat zij werken met bouwwerken die voor 1993 zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht, vooral ten aanzien van werkgevers.

Oorzakelijk verband
Werknemers die tijdens hun werkzaamheden zijn blootgesteld aan asbest kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht jegens werknemers. Om met succes de werkgever aansprakelijk te stellen, zal de werknemer het causaal verband tussen de blootstelling aan asbest en de ziekte van de werknemer moeten aantonen. Wanneer het gaat om beroepsziekten die geleidelijk ontstaan, kan dit lastig zijn voor de zieke...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 105,00

per jaar