Asbest: is een werkgever aansprakelijk?

Ook nu worden werknemers nog blootgesteld aan asbest. Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld?

Het inademen van losse asbestvezels kan ernstige ziekten veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Asbestziekten openbaren zich na verloop van tien tot zestig jaar na de blootstelling aan asbest. In Nederland zijn er tienduizenden slachtoffers. Sinds 1993 geldt strikte wetgeving voor asbestverwijdering. Tegenwoordig worden mensen nog steeds blootgesteld aan asbest, bijvoorbeeld doordat zij werken met bouwwerken die voor 1993 zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht, vooral ten aanzien van werkgevers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 102,00

p/jaar