De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Uitgelicht

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. In Nederland verlenen vier miljoen mensen mantelzorg. Eén op de vijf werknemers combineert hun baan met mantelzorgtaken. Deze combinatie zorgt bij veel mensen voor een zware belasting, zowel emotioneel als in tijd. Het is daarom van belang dat werkende…

Over Arbowetweter

  • Hier vindt u snel en eenvoudig de arbowetgeving die u zoekt
  • Maandelijkse update
  • Achtergrondinformatie over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid
  • Voor de arbocoördinator, preventiemedewerker, veiligheidskundige en HR manager

Home

Recente wijzigingen

SZW-lijsten

SZW-lijsten van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftig stoffen.

Arbobesluit: wettelijk verplichte persoonsregistratie

Aan het Arbeidsomstandighedenbesluit is een nieuwe afdeling 1B toegevoegd, waarin de algemene voorschriften voor het nieuwe systeem van wettelijk verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd (artikelen 1.5j tot en met 1.5p).

Arbowet: toezenden rapport

Per 1-1-2020 is er een toevoeging aan de Arbeidsomstandighedenwet over het toezenden van een rapport aan betrokken personen.

In voorbereiding