Home

Recente wijzigingen

9 april 2019
Het nieuwe Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 en DTA is van kracht geworden
27 maart 2019
Per 1 april 2019 is het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering van kracht. Dit schema vervangt twee bijlagen bij de Arbeidsomstandighedenregeling:
28 januari 2019
Op 2 januari 2019 zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de SZW-lijsten met gevaarlijke stoffen in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn dertien stoffen nieuw op de lijst geplaatst.

In voorbereiding

16 april 2019
De boetes voor het niet naleven arboregelgeving gaan dit jaar omhoog. Wanneer exact is nog onbekend; de staatssecretaris spreekt van ‘de eerste helft van 2019’.
15 oktober 2018
Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een aanpassing van het arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratie eisen voor bepaalde beroepen.
15 oktober 2018
Er is een internetconsultatie over een aanpassing van het asbestverwijderingsbesluit en het bouwbesluit waarmee het landelijk asbestvolgsysteem verder wordt geoperationaliseerd.