Home

Recente wijzigingen

27 november 2018
Actieve deelname van medewerkers aan de RI&E creëert draagvlak voor eventuele verbetertrajecten.
15 oktober 2018
Op 2 juli 2018 zijn er in deze lijsten weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijsten worden tweemaal per jaar bijgewerkt. Methanol en kopersulfaat gelden niet meer als gevaarlijk voor de voortplanting.
27 augustus 2018
Op 21 augustus zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de Lijst met wettelijke grenswaarden in werking getreden. Er zijn 19 stoffen nieuw op de lijst geplaatst en van 9 stoffen, waaronder koolmonoxide, is de grenswaarde scherper gesteld. Deze lijst staat in paragraaf A van Bijlage XIII van de Arboregeling en is gebaseerd op Europese regelgeving.

In voorbereiding

15 oktober 2018
Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een aanpassing van het arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratie eisen voor bepaalde beroepen.
15 oktober 2018
Er is een internetconsultatie over een aanpassing van het asbestverwijderingsbesluit en het bouwbesluit waarmee het landelijk asbestvolgsysteem verder wordt geoperationaliseerd.