De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Uitgelicht

Het is de taak van de werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, zodat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Werknemers mogen dan ook het werk neerleggen op het moment dat hun veiligheid of gezondheid in het geding is. Lastiger wordt het wanneer de werknemer(s) hun werk neerleggen terwijl de gezondheids- of veiligheidsrisico’s niet als zodanig ernstig aan te merken zijn: er is dan sprake van werkweigering. In dit artikel praten wij u bij over het grijze gebied…

Over Arbowetweter

  • Hier vindt u snel en eenvoudig de arbowetgeving die u zoekt
  • Maandelijkse update
  • Achtergrondinformatie over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid
  • Voor de arbocoördinator, preventiemedewerker, veiligheidskundige en HR manager

Home

Recente wijzigingen

Boetes voor ontbreken RI&E én plan van aanpak

De Inspectie SZW mag voor het ontbreken van een RI&E nu direct boetes van 4500 euro uitdelen. Zonder bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren.

In voorbereiding