Home

Recente wijzigingen

28 januari 2019 - redactie
Op 2 januari 2019 zijn de halfjaarlijkse aanpassingen in de SZW-lijsten met gevaarlijke stoffen in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn dertien stoffen nieuw op de lijst geplaatst.
27 november 2018 - Anoniem
Actieve deelname van medewerkers aan de RI&E creëert draagvlak voor eventuele verbetertrajecten.
15 oktober 2018 - Marcel Wilders
Op 2 juli 2018 zijn er in deze lijsten weer enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijsten worden tweemaal per jaar bijgewerkt. Methanol en kopersulfaat gelden niet meer als gevaarlijk voor de voortplanting.

In voorbereiding

15 oktober 2018 - Marcel Wilders
Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een aanpassing van het arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratie eisen voor bepaalde beroepen.
15 oktober 2018 - Marcel Wilders
Er is een internetconsultatie over een aanpassing van het asbestverwijderingsbesluit en het bouwbesluit waarmee het landelijk asbestvolgsysteem verder wordt geoperationaliseerd.