Home

Recente wijzigingen

16 april 2018
De Europese verordening voor de harmonisatie van Europese veiligheids- en gezondheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 is op 21 april volledig in werking getreden.  
26 februari 2018
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland en is de ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG is geen onderdeel van de Arbowet, maar wel een belangrijke wet waar iedereen – in Arboland en daarbuiten – mee te maken krijgt. Wat is er veranderd? En waar moet je op letten?
5 januari 2018
Na 1 januari 2018 gelden voor certificerende instellingen strengere criteria om door SZW te worden aangewezen voor de afgifte van certificaten op basis van de arbeidsomstandighedenregelgeving. 

In voorbereiding

31 januari 2017
Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wijziging gaat in op 1 juli 2017.
11 juli 2016
Het wetswijzigingsvoorstel over arbogerelateerde zorg zal na het zomerreces opnieuw in de Tweede Kamer worden behandeld.
1 oktober 2015
Minister Asscher heeft een voorstel tot wijziging van de Arbowet gepubliceerd. Het kabinet wil met de vernieuwde wet de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken.