De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Uitgelicht

Onder de zorgplicht valt ook dat de werkgever verplicht is om de huidige RI&E aan te passen op een nieuwe situatie, zoals deze geldt tijdens de pandemie. Maar wat betekent dit concreet en hoe controleert de werkgever de thuissituatie op veiligheid?

Over Arbowetweter

  • Hier vindt u snel en eenvoudig de arbowetgeving die u zoekt
  • Maandelijkse update
  • Achtergrondinformatie over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid
  • Voor de arbocoördinator, preventiemedewerker, veiligheidskundige en HR manager

Home

Recente wijzigingen

Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2

Met ingang van 1 december 2020 is op grond van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 aan artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, dat over het stilleggen van de werkzaamheden door de Inspectie SZW gaat, een zevende lid toegevoegd. 

Arbobesluit: Aanvullende voorschriften bestrijding coronavirus

De algemene voorschriften voor de inrichting van arbeidsplaatsen in artikel 3.2 is onvoldoende toegesneden op de specifieke eisen die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers op de werkplek met het virus SARS-CoV-2 besmet raken. Om die reden is een tijdelijk artikel 3.2a toegevoegd. 

In voorbereiding