De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Uitgelicht

Eén van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Maar hoe zit dit nu met werknemers die vanuit huis werken?

Over Arbowetweter

  • Hier vindt u snel en eenvoudig de arbowetgeving die u zoekt
  • Maandelijkse update
  • Achtergrondinformatie over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid
  • Voor de arbocoördinator, preventiemedewerker, veiligheidskundige en HR manager

Home

Recente wijzigingen

Wijziging Arbobesluit: werkbakken en werkplatforms

Per 1 juli 2020 is artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Het gaat niet alleen om tekstuele wijzigingen, maar ook de voorwaarden voor de inzet en het gebruik van werkbakken en werkplatforms zijn op de schop gegaan. 

SZW-lijsten

De nieuwe lijsten zijn op 1 juli in de Staatscourant gepubliceerd.

Arbobesluit: wettelijk verplichte persoonsregistratie

Aan het Arbeidsomstandighedenbesluit is een nieuwe afdeling 1B toegevoegd, waarin de algemene voorschriften voor het nieuwe systeem van wettelijk verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd (artikelen 1.5j tot en met 1.5p).

In voorbereiding