De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Uitgelicht

Buiten werktijd WhatsAppen of e-mailen met collega’s of klanten via de smartphone, laptop of tablet. Het door elkaar lopen van werk en privé kan veel stress opleveren voor werknemers, omdat het rustproces wordt verstoord. Heb je het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn?

Over Arbowetweter

  • Hier vindt u snel en eenvoudig de arbowetgeving die u zoekt
  • Maandelijkse update
  • Achtergrondinformatie over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid
  • Voor de arbocoördinator, preventiemedewerker, veiligheidskundige en HR manager

Home

Recente wijzigingen

SZW-lijsten

SZW-lijsten van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftig stoffen.

Arbobesluit: wettelijk verplichte persoonsregistratie

Aan het Arbeidsomstandighedenbesluit is een nieuwe afdeling 1B toegevoegd, waarin de algemene voorschriften voor het nieuwe systeem van wettelijk verplichte persoonsregistratie wordt ingevoerd (artikelen 1.5j tot en met 1.5p).

Arbowet: toezenden rapport

Per 1-1-2020 is er een toevoeging aan de Arbeidsomstandighedenwet over het toezenden van een rapport aan betrokken personen.

In voorbereiding