Parkeren en de Arbowet

Parkeerplek

De werkgever kan een parkeerplek aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, maar dit is niet verplicht. Aan de verschillende opties kleven verschillende consequenties en het maakt daarnaast uit of de werknemer met zijn eigen auto reist of met zijn leaseauto.

Wat is een parkeerplek?

In de wet wordt geen vaste definitie genoemd. Een parkeerplek kan een (vaste) parkeerplaats zijn, een garage of een oprijlaan, maar bijvoorbeeld ook een stallingsruimte voor een fiets of een scooter. Voor de Arbeidsomstandighedenwet is het van belang om te definiëren of de parkeerplek onder de werkplek valt. Dit is altijd het geval als de parkeerplek bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein van de werkgever ligt. Dit is ook het geval als de parkeerplek niet op het bedrijfsterrein ligt, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt.

Kosten parkeerplek

Wanneer de parkeerplek zich op de werkplek bevindt, mag de werkgever de parkeerplek onbelast ter beschikking stellen aan de werknemer die met zijn eigen auto komt. Er geldt dan een nihilwaardering in de werkkostenregeling (WKR). De werknemer hoeft geen kosten te betalen voor de parkeerplek en de kosten voor het parkeren worden ook niet bij het loon van de werknemer opgeteld. De Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op de parkeerplek.

Parkeerplek bevindt zich in het verlengde van de werkplek

De werkgever is arboverantwoordelijk voor de parkeerplek als de parkeerplek kan worden gezien als (het verlengde van) de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerplek of garage op het bedrijfsterrein van de werkgever. Doordat de parkeerplek zich op, of in de buurt van, de werkplek bevindt, is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing.

Werkgever arboverantwoordelijk

Doordat de werkgever arboverantwoordelijk is voor de parkeerplek, heeft hij hier een zorgplicht voor. Dit betekent dat de parkeerplek moet worden meegenomen in de RI&E. Als een werknemer een ongeluk krijgt op de parkeerplek en daardoor letsel oploopt, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de geleden schade als hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet ervoor zorgen dat de parkeerplek zo veilig mogelijk is. Dit betekent bijvoorbeeld dat er genoeg verlichting moet zijn, dat de werkgever beveiligingscamera’s moet ophangen en dat de parkeerplek goed onderhouden moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het repareren van loszittende tegels of het ijsvrij maken in het geval van vorst. Doet hij dit niet en gebeurt er een ongeluk, dan zal de werkgever hoogstwaarschijnlijk aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

Andere parkeerplek

Ligt de parkeerplek verder weg, dan is de werkgever in de meeste gevallen geen arboverantwoordelijke. De parkeerplek kan dan niet worden gezien als (het verlengde van) de werkplek. In dergelijke gevallen geldt er geen nihilwaardering onder de werkkostenregeling. In dat geval is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen loon van de werknemer voor zover dit loon samen met de kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 per kilometer.

Gebruik van een leaseauto

Heeft de werknemer een auto van de zaak? Dan gelden er weer andere regels. Als de werkgever een parkeerplek vergoedt, ter beschikking stelt of verstrekt aan de werknemer, dan is er sprake van intermediaire kosten. Dit is geen loon voor de werknemer en de werkgever kan dit onbelast verstrekken.