De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Aansprakelijkheid

Multicausaliteit en arbeidsomstandigheden

OPS, RSI, een burn-out. Allemaal (psychische) ziektes waarmee werknemers mee te maken kunnen krijgen. Maar iedereen kan in theorie (dus ook niet-werknemers) genoemde ziektes krijgen. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever bij een multicausaal ziektebeeld? Plus: wat is het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten?

Boete bij ontbreken RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht in Nederland. Dit...