Zorgplicht geschonden: werkneemster heeft haar hoofd gestoten

Clubhuis

Het betrof in deze zaak een geschil met betrekking tot een arbeidsongeval. Een Whatsapp-bericht dat de werkneemster aan haar vriend stuurde vlak na het ongeval was voldoende om aan te nemen dat het ongeval had plaatsgevonden tijdens werktijd.

Wat speelde er?

De werkneemster in deze zaak is werkzaam in het clubhuis van een golfvereniging. Tijdens haar werkzaamheden moet zij meerdere keren per dag de dranken in de koelkasten bijvullen. In de bijkeuken van het clubhuis staan drie koelkasten. Om deze bij te vullen moet de werkneemster op haar hurken zitten. Tijdens een van haar diensten heeft zij haar hoofd gestoten tegen de punt van een scherp en metalen handvat van een van de koelkasten. Bij het opstaan vanuit de gehurkte positie is zij met haar hoofd tegen het handvat gebotst.

Werkgeversaansprakelijkheid afgewezen

De werkneemster houdt klachten over aan het arbeidsongeval, zoals duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Zij probeert de golfvereniging aansprakelijk te stellen. De (verzekeraar van de) werkgever wijst de aansprakelijkheid af. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat het niet aannemelijk is dat het arbeidsongeval ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er is hier namelijk geen bewijs voor, anders dan de eigen verklaring van de werkneemster.

WhatsApp-bericht als geldend bewijs dat het ongeval heeft plaatsgevonden

In hoger beroep komt aan het licht dat de werkneemster vlak na het ongeluk heeft geappt met haar vriend. “Net keihard me harses gestoten” heeft zij aan hem gestuurd. Daarnaast heeft de werkneemster klachten (misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn) die passen bij het stoten van een hoofd aan een hard voorwerp. Het hof neemt daarom aan dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens werktijd.

Geen huis-, tuin- en keukenactiviteit 

Nu het niet langer ter discussie staat of het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, mag het hof oordelen of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Volgens het hof was er sprake van een gevaarlijke situatie. De werkgever had er rekening mee moeten houden dat een ongeval zich zou kunnen voordoen. De koelkasten stonden in een (te) krappe bijkeuken, waarbij een koelkast zelfs voorzien was van een uitstekend metalen handvat. Bij het vullen van de koelkast met drank werd de werkneemster gehinderd door een steeds dichtvallende koelkastdeur. De werkneemster moest vanuit een gehurkte positie steeds draaiende bewegingen maken met haar lichaam en hoofd vlak onder het uitstekende handvat. Onder deze specifieke omstandigheden is het hof van mening dat er geen sprake is van een alledaagse huis-, tuin- en keukenactiviteit waarbij de zorgplicht niet geldt.

Werkgever had passende maatregelen moeten treffen

Het hof is van mening dat de werkgever maatregelen had moeten treffen om een arbeidsongeval te voorkomen. Zo had hij meer ruimte kunnen creëren in de bijkeuken of ervoor kunnen zorgen dat de deur van de koelkast niet steeds (uit zichzelf) dicht viel. Nu dit niet is gebeurd is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade en moet hij een schadevergoeding betalen aan de werkneemster (Hof Den Haag, 25 april 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:831).