Zorgplicht geschonden: werkneemster heeft haar hoofd gestoten

Clubhuis

Het betrof in deze zaak een geschil met betrekking tot een arbeidsongeval. Een Whatsapp-bericht dat de werkneemster aan haar vriend stuurde vlak na het ongeval was voldoende om aan te nemen dat het ongeval had plaatsgevonden tijdens werktijd.

Wat speelde er?

De werkneemster in deze zaak is werkzaam in het clubhuis van een golfvereniging. Tijdens haar werkzaamheden moet zij meerdere keren per dag de dranken in de koelkasten bijvullen. In de bijkeuken van het clubhuis staan drie koelkasten. Om deze bij te vullen moet de werkneemster op haar hurken zitten. Tijdens een van haar diensten heeft zij haar hoofd gestoten tegen de punt van een scherp en metalen handvat van een van de koelkasten. Bij het opstaan vanuit de gehurkte positie is zij met haar hoofd tegen het handvat gebotst.

Werkgeversaansprakelijkheid afgewezen

De werkneemster houdt klachten over aan het arbeidsongeval, zoals duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Zij probeert de golfvereniging aansprakelijk te stellen. De (verzekeraar van de) werkgever wijst de aansprakelijkheid af. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat het niet aannemelijk is dat het arbeidsongeval ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er is hier...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar