In voorbereiding

16 april 2019
De boetes voor het niet naleven arboregelgeving gaan dit jaar omhoog. Wanneer exact is nog onbekend; de staatssecretaris spreekt van ‘de eerste helft van 2019’.
15 oktober 2018
Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een aanpassing van het arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratie eisen voor bepaalde beroepen.
15 oktober 2018
Er is een internetconsultatie over een aanpassing van het asbestverwijderingsbesluit en het bouwbesluit waarmee het landelijk asbestvolgsysteem verder wordt geoperationaliseerd.
Abonneren op In voorbereiding