Misschien een gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

Hoogwerker

Op basis van het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde zorgplicht ten opzichte van uitzendkrachten. Het doel is om hiermee de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten te verbeteren. 

Meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplicht

Het doel van het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners is het verbeteren van de veiligheid van uitzendkrachten op de werkvloer. Met name arbeidsmigranten blijken in de praktijk vaak slachtoffer van een arbeidsongeval en uitzendbureaus spelen een grote rol in het inzetten van arbeidsmigranten. Om dit doel te bereiken wordt de Arbeidsomstandighedenwet op twee punten uitgebreid. Er komt een uitgebreide meldplicht voor arbeidsongevallen en er komt een vergewisplicht voor uitleners. 

Wat staat er nu in de Arbeidsomstandighedenwet?

Op grond van de wettelijke zorgplicht moeten werkgevers de gezondheid en veiligheid van hun werknemers beschermen. Dat betekent dat zij alle maatregelen moeten nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar