Arbowetweetjes

15 augustus 2019
Werknemers brengen vaak een belangrijk deel van hun dag op hun werkplek door. Als deze werkplek niet voldoet aan de daarvoor geldende normen, kunnen werknemers gezondheidsklachten krijgen. Werkgevers zijn daarom verplicht om werknemers een goede werkplek te bieden. Welke regels zijn er voor de inrichting van een werkplek?
19 juli 2019
Een werknemer heeft recht op pauzes: het is zelfs een verplichting voor de werkgever om een werkn
11 juli 2019
Werknemers en beeldschermen, het lijkt een huwelijk dat bestand is tegen problemen.
20 juni 2019
Hoeveel uur een werknemer maximaal mag werken en wat zijn werk- en rusttijden moeten zijn is bepa
27 mei 2019
Alcohol, drugs en bepaalde geneesmiddelen hebben een negatieve invloed op de uitvoering van werkz
18 maart 2019
Wanneer werknemers langdurig ziek zijn dient de werkgever zich in te spannen om hen weer aan het
18 maart 2019
De Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt bij een fibrillerend hart.
8 maart 2019
Tatoeages zijn al lang geen taboe meer. Met de stijgende populariteit van de permanente lichaamsversieringen rijst de vraag wat nu op het werk wel en niet mag. Kunnen werkgevers regels omtrent tatoeages vaststellen, of moeten zij de tattoos van hun werknemers altijd respecteren?  
21 januari 2019
Voor werkgevers die werknemers met (jonge) kinderen in dienst hebben is het een bekende situatie:
17 december 2018
Uit het onderzoeksrapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’ van de Inspectie SZW blijkt onder me
3 december 2018
Het aantal rokers in Nederland is gedaald van 24,1% van de bevolking (2016) naar 23,1% (2017).
27 augustus 2018
In Nederland is werkstress de nummer één beroepsziekte. Wanneer verandert werkdruk in werkstress?
9 april 2018
Werkgevers geven werknemers soms opdrachten die buiten hun takenpakket vallen, bijvoorbeeld om de
6 februari 2018
Het is de taak van de werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer, zo
10 januari 2018
Beethoven, de Rolling Stones of Justin Bieber?
22 november 2017
Als normen uit de Arbowet niet worden gehandhaafd, legt de Inspectie SZW boetes op aan bedrijven.
27 september 2017
Toezichtscamera’s lijken de laatste jaren heel normaal te worden.
23 augustus 2017
De wetenschap is unaniem over de resultaten van een (kort) dutje op het werk: de powernap is goed
31 juli 2017
In een eerder Arbowetweetje werd al eens besproken dat pesten op de werkvloer een groot probleem is.
28 juni 2017
Zodra een werknemer uitvalt wegens arbeidsongeschiktheid, weten naaste collega’s vaak niet hoe te
24 mei 2017
Te warm of juist te koud op de werkplek?
8 maart 2017
Sinds 2008 is er een verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet. Hoe zit dat precies?
25 januari 2017
In de zomer van 2017 gaat naar verwachting de
15 november 2016
Pesten op de werkvloer is een groot probleem, dat kan leiden tot ernstige psychische en lichameli
31 oktober 2016
Onder een aanwezigheidsdienst wordt in het Arbeidstijdenbesluit verstaan: een aaneengesloten peri
28 oktober 2016
Arbeidstijd in de Arbeidstijdenwet wordt gedefinieerd als ‘de tijd dat de werknemer onder gezag v
14 oktober 2016
De Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten.
13 oktober 2016
Volgens het geldende recht is de werkgever verplicht om aan een geschorste werknemer het loon doo
11 juli 2016
Hoewel het verbod op arbeidsdiscriminatie al meerdere jaren een punt op de agenda van de Tweede K
11 juli 2016
Op 1 januari 2016 is Wet flexibel werken in werking getreden.
20 januari 2016
Iedereen (vakbonden, familieleden van werknemers, werknemers zelf) kan een klacht indienen bij de
11 januari 2016
Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden.
15 oktober 2015
Pauzes mogen opgesplitst worden, maar moeten minimaal 15 minuten bedragen.
10 oktober 2015
Fysieke belasting is de belasting van spieren en gewrichten tijdens (lichamelijke) arbeid.
1 juni 2015
Een werkgever is verplicht om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsoms
22 mei 2015
In Nederland werken meer dan 900.000 zelfstandigen zonder personeel.
9 maart 2015
Voorlichting en onderricht
17 februari 2015
Een goede verlichting op het werk is van groot belang, niet alleen voor productiviteit van werkne
4 februari 2015
Na een (ernstig) bedrijfsongeval hebben zowel werknemer als werkgever verplichtingen. 
16 januari 2015
Hoe groot moet een (flexibele) werkplek minimaal zijn?
22 december 2014
Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval, volgens het Ministerie
15 december 2014
Brandbeveiliging is een belangrijk onderdeel van de arbowetgeving.
17 oktober 2014
Er kan onduidelijkheid ontstaan hoe een snijmachine moet worden schoongemaakt.
14 oktober 2014
Mogen schuifdeuren en draaideuren als vluchtroute dienen? Deuren die in vluchtroutes liggen en te
7 oktober 2014
Minderjarige werknemers (16, 17 jaar) zijn zelf niet goed in staat om de risico’s van het werken
2 juni 2014
In een ruimte waar voedsel wordt bereid, zijn meestal geen ramen.
16 december 2013
Alle gecertificeerde asbestinventariseerders en asbestverwijderaars zijn verplicht te werken met
29 mei 2013
De invoer van nieuwe grenswaarden voor asbest, die was voorzien voor 1 juli 2013, wordt u
13 mei 2013
Hexachloorbenzeen is toegevoegd aan de SZW-lijst van stoffen die ingedeeld zijn als schadelijk vo
2 april 2013
Uit onderzoeken van de Inspectie SZW is gebleken dat veel bedrijven moeite hebben om te v
30 maart 2013
Als het koud wordt in de winter, rijst de vraag of er geen wettelijke temperatuursgrens bestaat w
Abonneren op Arbowetweetjes