De volledige arbowetgeving altijd up-to-date

Arbowetweetjes

Hoe controleer je de thuiswerkplek?

Onder de zorgplicht valt ook dat de werkgever verplicht is om de huidige RI&E aan te passen op een nieuwe situatie, zoals deze geldt tijdens de pandemie. Maar wat betekent dit concreet en hoe controleert de werkgever de thuissituatie op veiligheid?

Relschopper in dienst: reden voor ontslag?

Een werknemer die in de avonduren betrokken is bij rellen, geweld en vandalisme? Is dat een geldige reden voor ontslag? Ontslag wegens een activiteit die plaatsvindt in de privé-sferen is nog niet zo makkelijk.

Stuwmeer aan vakantiedagen

Dit jaar hebben veel werknemers minder vakantie opgenomen: afgezien van een rustige zomerperiode heeft de coronacrisis...

Parkeren en de Arbowet

Werknemers die met de auto naar het werk komen, moeten hun auto ergens kunnen parkeren bij het bedrijf. Maar waar? En...

Nachtdiensten: de regels

Werken in nachtdiensten komt steeds vaker voor in Nederland. Aan welke regels moet een werkgever zich houden en waar...

AVG: regels voor het smoelenboek

Is het plaatsen van foto’s van werknemers in het smoelenboek (of de bedrijfswebsite, social media etc.) wel in lijn met de privacywetgeving? Welke regels gelden hiervoor?

Recht op onbereikbaarheid

Buiten werktijd WhatsAppen of e-mailen met collega’s of klanten via de smartphone, laptop of tablet. Het door elkaar lopen van werk en privé kan veel stress opleveren voor werknemers, omdat het rustproces wordt verstoord. Heb je het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn?

Uiterlijk telt. Waar ligt de grens?

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen met een ‘gewoonlijk knap geacht uiterlijk’ 1,2 keer zoveel kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan sollicitanten met een gemiddeld uiterlijk. Wat zegt de wet hierover?

Schulden en loonbeslag

Een werknemer met financiële problemen kan een werkgever ongeveer € 13.000,- per jaar kosten. Personeel met schulden...

Inrichting van de werkplek: welke normen zijn er?

Werknemers brengen vaak een belangrijk deel van hun dag op hun werkplek door. Als deze werkplek niet voldoet aan de daarvoor geldende normen, kunnen werknemers gezondheidsklachten krijgen. Werkgevers zijn daarom verplicht om werknemers een goede werkplek te bieden. Welke regels zijn er voor de inrichting van een werkplek?

Wat is er geregeld over pauzes?

Een werknemer heeft recht op pauzes: het is zelfs een verplichting voor de werkgever om een werknemer in de gelegenheid te stellen om pauze te nemen.

Tattoos: taboe op de werkvloer?

Tatoeages zijn al lang geen taboe meer. Met de stijgende populariteit van de permanente lichaamsversieringen rijst de vraag wat nu op het werk wel en niet mag. Kunnen werkgevers regels omtrent tatoeages vaststellen, of moeten zij de tattoos van hun werknemers altijd respecteren?

Muziek op de werkvloer

Beethoven, de Rolling Stones of Justin Bieber? Muziek op de werkvloer, is al jarenlang een terugkerend onderwerp van...

Discriminatie en de Arbowet

Sinds 2008 is er een verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet. Hoe zit dat precies? In artikel 3 lid 2 van de...

Werk- en rusttijden

Pauzes mogen opgesplitst worden, maar moeten minimaal 15 minuten bedragen. Hoe zit het precies met de werk- en...

Het juiste aantal BHV’ers

Een werkgever is verplicht om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (art. 3...

Regels voor zzp’ers

In Nederland werken meer dan 900.000 zelfstandigen zonder personeel. Een groot deel hiervan werkt in risicovolle...

Wat is goede voorlichting?

Voorlichting en onderricht De Arbowetgeving stelt regels over voorlichting en onderricht. In onderstaand overzicht staat...

De grootte van een werkplek

Hoe groot moet een (flexibele) werkplek minimaal zijn? In het Arbobesluit wordt voorgeschreven dat de afmetingen van een...