De Arbovrijstelling toepassen in de praktijk

Ergonomische werkplek

Sinds 1 januari 2022 is er sprake van een aanpassing op de Arbovrijstelling binnen de Werkkostenregeling (“WKR”). Kort gezegd kunnen arbovoorzieningen alleen nog maar worden vergoed door de werkgever op het moment dat deze direct samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”). Wat betekent dit in de praktijk? 

Arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen

Op grond van het arbobeleid kunnen werkgevers arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Sinds de aanpassing van de Arbovrijstelling op 1 januari 2022 geldt er op grond van de WKR alleen een vrijstelling als het gaat om wettelijk verplichte arbovoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet (artikel 44 Arbowet). De arbovrijstelling is hiermee strenger geworden dan voor 1 januari 2022. 

Ruimer arbobeleid dan wettelijk noodzakelijk 

Het kan zo zijn dat een werkgever een uitgebreider arbobeleid voert dan wettelijk noodzakelijk. De arbovrijstelling is dan vaak niet, of slechts gedeeltelijk, van toepassing. De arbovrijstelling mag niet gebruikt worden voor de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar