Baard eraf en piercings uit! hoe ver reikt het instructierecht van de werkgever?

Piercings

Tatoeages op zichtbare plaatsen, piercings in het gezicht, weinig verhullende kleding of een (te) lange baard. Deze uiterlijke kenmerken vallen niet altijd te rijmen vallen met de bedrijfsuitstraling van de gemiddelde werkgever. Toch is het opleggen van kleding- en uiterlijke voorschriften niet zonder meer geoorloofd. Kan een werkgever eisen dat de piercings worden uitgedaan of de baard afgeschoren? Dat ligt aan de omstandigheden van het geval. 

Vrijheid van de werknemer

Iedere werknemer is een zelfstandig en vrij individu en vrij om zijn of haar eigen keuzes te maken. Deze keuzes hebben ook betrekking op keuzes die de persoonlijke levenssfeer betreffen, zoals het uiterlijk. Zo kan het dragen van een baard onderdeel zijn van de vrijheid van meningsuiting of in sommige gevallen onderdeel van vrijheid van religie. Beiden zijn grondrechten en het verbieden ervan kan indruisen tegen het verbod op discriminatie. 

Instructierecht van de werkgever

Het instructierecht van de werkgever staat in artikel 7:660 BW. Dit artikel houdt in dat de werknemer verplicht is zich te houden instructies van de werkgever in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het opleggen van kledingvoorschriften is...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar