Nevenwerkzaamheden verboden vanwege overtreding Arbeidstijdenwet

overtreding Arbeidstijdenwet

De werknemer had twee banen waardoor hij structureel meer uren werkte dan is toegestaan op grond van de Arbeidstijdenwet. Volgens het hof mocht de werkgever daarom verbieden dat de werknemer een tweede baan had.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Op 1 augustus 2022 is de ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Op grond van deze wet is het niet langer toegestaan om nevenactiviteiten te verbieden. Nevenactiviteiten kunnen alleen worden verboden als hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Voorbeelden die in (de toelichting van) de wet genoemd worden zijn de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of de integriteit van een overheidsinstantie.

Wat was er aan de hand?

De werknemer in deze zaak is als professioneel musicus bij de werkgever in dienst is op basis van een 75 procent dienstverband (ongeveer 30 uur per week). Naast zijn vaste baan werkt hij als remplaçant, dat is iemand die als vervanger of aanvulling in een ander orkest optreedt. In de arbeidsovereenkomst met de werkgever is een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar