Strijd tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts: wie heeft het laatste woord?

Bedrijfsarts

Een meningsverschil tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV over de vraag of een werknemer arbeids(on)geschikt is, komt vaak voor. Dit is met name zo wanneer de werknemer situatief arbeidsongeschikt is: er speelt dan een arbeidsconflict. Voor werkgevers is het vaak onduidelijk welk advies voorrang behoort te krijgen. Toch is dit belangrijk om te weten: wanneer een werkgever niet voldoet aan zijn wettelijke re-integratieverplichtingen loopt hij de kans op een loonsanctie. Onlangs mocht het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (30 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3017) oordelen over de vraag welke arts het laatste woord heeft. 

Het proces rondom de zieke werknemer

Als een werknemer zich ziekmeldt wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal dan een inschatting maken over de belastbaarheid van de werknemer en de re-integratiemogelijkheden in zijn eigen functie. Soms is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. De werknemer heeft dan een mogelijkheid om een deskundigenoordeel te vragen bij de verzekeringsarts van het UWV. In sommige gevallen zal de zieke werknemer ook nog zijn eigen huisarts betrekken bij...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar