Vooraankondiging onderhoud

Arbowetweter zal dinsdag 4 oktober 2022 van 08:30 tot 11:00 uur niet bereikbaar zijn vanwege (onderhouds)werkzaamheden.

Werknemers zijn verplicht een proactieve bijdrage te leveren aan veiligheid op de werkvloer

Premium
De Arbowet beschermt werknemers tegen gevaren voor hun veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de werkgever. Toch kent de arbowetgeving ook een aantal plichten voor werknemers. De Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) is in Nederland is in het leven geroepen om de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen en te vergroten. Het doel is om ongevallen en ziekten, die worden veroorzaakt door het werk, te beperken of te voorkomen. Werkgeversaansprakelijkheid bij het niet nakomen van regels uit de Arbowet Werknemers mogen van hun werkgever verwachten...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan voor

€ 105,00

p/jaar