Werknemers zijn verplicht een proactieve bijdrage te leveren aan veiligheid op de werkvloer

proactieve bijdrage aan veiligheid

De Arbowet beschermt werknemers tegen gevaren voor hun veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de werkgever. Toch kent de arbowetgeving ook een aantal plichten voor werknemers. 

De Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) is in Nederland is in het leven geroepen om de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen en te vergroten. Het doel is om ongevallen en ziekten, die worden veroorzaakt door het werk, te beperken of te voorkomen. 

Werkgeversaansprakelijkheid bij het niet nakomen van regels uit de Arbowet

Werknemers mogen van hun werkgever verwachten dat hij precies weet welke risico’s er bestaan op de werkvloer en welke risico’s zij kunnen lopen in de uitvoering van hun werkzaamheden. De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om deze risico’s te beperken of weg te nemen. Doet hij dit niet dan is de werkgever in veel gevallen aansprakelijk en zal hij een schadevergoeding moeten betalen voor de geleden schade. De werkgever kan echter niet alle risico’s beperken of wegnemen: het gedrag van de werknemers is daarbij ook van groot belang. De Arbowet legt daarom een deel van de verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf. 

Verplichtingen...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar