Testen op alcohol- en drugsgebruik toegestaan op basis van mogelijke wetswijziging

Alcoholtest

Werkgevers kunnen verschillende redenen hebben om hun werknemers te willen testen op alcohol- en drugsgebruik. Toch is dit in de meeste gevallen verboden. Dit is anders wanneer er voor een bepaalde beroepsgroep specifieke wetgeving geldt. Zo mogen piloten en politieagenten bijvoorbeeld wel getest worden op hun alcohol- en drugsinname. Een nieuwe wet moet meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer mogelijk maken, ook voor beroepsgroepen waar dit nu (nog) niet voor mogelijk is. 

Nieuwe wetgeving

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol en drugs op de werkvloer is hervat. Het wetgevingstraject werd begin 2020 opgestart, maar daarna stopgezet vanwege de pandemie. Op basis van de beoogde wetswijziging wordt het voor bepaalde functies en beroepsgroepen die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) vallen mogelijk om op alcohol en drugs te testen. In Nederland zijn zo’n 400 organisaties die onder de Brzo 2015 vallen. Sommige van deze organisaties opereren binnen de (zware) chemische industrie, bij andere organisaties wordt er slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het gaat om organisaties waarbij de risico’s op een zwaar...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar