Sjoemelen met vakantiedagen: (g)een goed idee?

Vakantie

Komt een werknemer die betrapt wordt op het onjuist registreren van verlofuren voor ontslag in aanmerking? Dit lichten wij toe aan de hand van een recente uitspraak (Rechtbank Limburg, 20 februari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1284).

Wat was er aan de hand?

De werknemer in kwestie is sinds 2013 in dienst bij de werkgever. Hij vervult de functie Hoofd Administratie en Financiën en is lid van het MT-team. De verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer zijn gespannen. De werkgever ergert zich groen en geel dat de werknemer (te) vaak afwezig is zonder dat hij daarvoor verlofuren registreert. Daarnaast laat de werknemer zich - post-corona - bijna nooit op kantoor zien. Hij wordt hierover aangesproken tijdens een beoordelingsgesprek. Dergelijk gedrag is volgens de werkgever onaanvaardbaar, des te meer omdat de werknemer lid is van het MT-team en een voorbeeldfunctie bekleedt binnen de organisatie. 

Emotionele brief leidt tot ontslag

Het gesprek verloopt niet vlot. De werknemer reageert erg emotioneel en meldt zich diezelfde dag ziek. Een paar dagen later stuurt hij een brief aan de werkgever waarin hij zijn kant van het verhaal probeert toe te lichten. Hij kaart hierbij ook...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 107,00

per jaar