Het verbieden van mobiele telefoons op de werkvloer. Mag dit zomaar?

Mobiele telefoon op werkvloer

Eerder dit jaar legden tientallen werknemers van een distributiecentrum het werk neer omdat hen verboden werd om hun mobiele telefoon mee te nemen naar werk. Een zogeheten mobieltjesstaking. Naar aanleiding hiervan werden er Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitkomst? Het gebruik van een mobiele telefoon mag inderdaad verboden worden. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. 

Gebruik mobiele telefoon kan leiden tot onveilige situaties 

Binnen het distributiecentrum wordt onder andere gewerkt met computergestuurde apparatuur en heftrucks. Het gebruik van een mobiele telefoon kan zorgen voor afleiding en daardoor onveilige situaties uitlokken. De werkgever voert daarom de regel in dat het gebruik van een mobiele telefoon op de werkvloer in principe verboden is. De werknemers moeten hun mobiele telefoon aan het begin van hun dienst in hun kluisje neerleggen. Er worden een aantal uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor werknemers met een ziek familielid. Op de plekken waar draadloze communicatie strikt noodzakelijk is krijgen werknemers een portofoon aangeboden. 

De mobieltjesstaking 

Kort hierop leggen de werknemers vanwege de nieuwe regel gezamenlijk het werk neer. Sommige werknemers hebben moeite dat zij geen contact kunnen houden met het thuisfront tijdens hun werk. Een andere veelgehoorde klacht is dat de mobiele telefoons uit de kluisjes worden gestolen. Maar bovenal vinden zij de nieuwe situatie onveilig. In het geval van een ongeluk op de werkvloer hebben zij geen mogelijkheid om de hulpdiensten te bellen. Zij verwijzen daarbij naar een sterfgeval binnen buitenlandse vestiging van het distributiecentrum in Amerika.

Geen instemming nodig

Uit de antwoorden op de Kamervragen volgt dat het verbieden van een mobiele telefoon op de werkvloer is toegestaan. De werkgever heeft namelijk een instructierecht ten opzichte van de werknemers. Dit betekent dat de werkgever bevoegd is om werknemers te instrueren om hun mobiele telefoon (of andere voorwerpen) in hun kluisje te leggen aan het begin van hun dienst. De werkgever hoeft hiervoor geen instemming te vragen aan de werknemers: hij kan deze regel eenzijdig invoeren. Dit betekent dat de werknemers niet akkoord hoeven te zijn met deze instructies, maar dat zij deze slechts moeten uitvoeren. 

Instructies moeten wel redelijk zijn

Om afdwingbaar te zijn, moeten de instructies van een werknemer redelijk zijn. Dit betekent dat de instructie een bedrijfsbelang moet dienen. In dit geval is dat de algemene veiligheid op de werkvloer. Daarnaast moet het belang van de werknemers worden meegewogen. Van een werknemer met een ernstig ziek familielid kan niet verwacht worden dat hij of zij de mobiele telefoon in een kluisje legt. Wel zou een werkgever kunnen vragen om de telefoon op stil te zetten. Op deze manier is de werknemer toch bereikbaar, maar worden er geen andere collega’s gestoord. Wanneer een werkgever de mobiele telefoons wil verbieden op de werkvloer, moet er wel een veilige plek zijn om deze op te bergen. Dit kan bijvoorbeeld een kluisje zijn of een beveiligde garderobe.

Maak een beleid voor gebruik en veiligheid

Alhoewel het verbieden van mobiele telefoons op de werkvloer juridisch gezien mogelijk is, lijkt een algeheel verbod niet meer van deze tijd te zijn. Het zomaar volledig toestaan kan echter ook voor problemen zorgen. Denk hierbij aan concentratieproblemen of een veiligheidsrisico. Werkgevers doen er daarom goed aan om binnen de organisatie duidelijke regels op te stellen met betrekking tot de houding ten opzichte van mobiele telefoons. Deze regels kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een personeelshandboek of een apart beleid.