Vordering vanwege burn-out afgewezen

Burn-out

In sommige gevallen kan een werkgever aansprakelijk zijn voor de burn-out van een werknemer. De werkgever moet dan schadevergoeding betalen aan de werknemer. In onderstaande zaak werd een vordering tot schadevergoeding afgewezen.

Door zorgplicht kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade door burn-out 
Een werkgever is verplicht om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de werknemer geen schade lijdt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt onder andere in dat een werkgever de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet in acht moet nemen. Ook de werkplek en de materialen en gereedschappen die worden gebruikt moeten voldoende veilig zijn. Als de zorgplicht is geschonden, kan de werkgever aansprakelijk zijn. 

Aantonen van causaal verband en verwijtbaarheid 

Een werkgever is niet per definitie aansprakelijk voor een burn-out van de werknemer. De werknemer moet wel kunnen bewijzen dat de burn-out een direct gevolg is van de werkzaamheden. Er mag bijvoorbeeld geen oorzaak in de privésfeer liggen. Dit is bij psychische schade moeilijker aan te tonen dan bijvoorbeeld bij schade door een bedrijfsongeval op de werkvloer. Daarnaast moet de werkgever...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en de complete Arboregelgeving?

Dat kan nu voor

€ 108,00

per jaar